Problemy ośrodków egzaminacyjnych wynikające z nowych przepisów

19 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sposobu egzaminowania chętnych na prawo jazdy. Wraz z nimi pojawiły się też nowe pytania egzaminacyjne. Nie brakuje opinii, że są one niewspółmiernie trudniejsze od tych wcześniejszych. I coś w tym musi być skoro ilość chętnych na egzaminy drastycznie spadła.

Według badań przeprowadzonych przez Word Suwałki ( Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Suwałki) ilość zainteresowanych spadła aż o 50 %. Ośrodki musiały zmniejszyć etaty lub wysłać egzaminatorów na przymusowe urlopy. Właśnie jako główną przyczynę braku chętnych na egzaminy upatruje się w stopniu trudności pytań testowych. Oczywiście nie mały wpływ na taki stan rzeczy ma też niż demograficzny i kryzys gospodarczy, który objął swoim zasięgiem również branżę motoryzacyjną.

Warsztaty dla egzaminatorów egzaminów na prawo jazdy

Wiele ośrodków, w tym min. Word Suwałki, próbuje jakoś temu zaradzić organizując szereg różnorodnych kursów. Obejmują one min. kierowców, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego, a chcą obniżyć ilość punktów karnych. Są również szkolenia kandydatów na egzaminatorów czy też 3-dniowe warsztaty szkolenia zawodowego dla egzaminatorów a nawet kursy udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej z tytułem ratownika. W tym celu przeznaczono wiele środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Ośrodki inwestują również w pracownie psychologiczne, które przeprowadzają badania dla kierowców i operatorów. Wszystko po to by podnieść jakość świadczonych usług jak i prestiż samej placówki. Wiele ośrodków czerpie również wiedzę z doświadczenia swoich partnerskich odpowiedników z zagranicy: Austrii, Słowacji czy Niemiec.

Samochody egzaminacyjne Word Suwałki

Sukcesywnie wymieniane są auta służące do egzaminowania kierowców. Word Suwałki jako jeden z pierwszych w Polsce otworzył Gminne Centrum BRD w Raczkach. Głównym zadaniem w/w centrum jest krzewienie bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci. Jest to doskonała idea, która znalazła duży oddźwięk w całym kraju i pomyślnie przenoszona jest na teren wielu województw. Pozostaje pytanie czy tak wiele inwestycji i szkoleń dla egzaminatorów odniesie pomyślny skutek, w wyniku którego ilość chętnych na egzaminy prawa jazdy będzie z roku na rok sukcesywnie się powiększać?

Zobacz również:

[4] http://egzamin-na-prawo-jazdy.pl/word-legnica/

   

Share this article!

Powiązane wpisy

Skomentuj:

*